OUR CULTURE

At Eight Four Collective, we are proud to represent our brands and our country to guests from around the world. We treat our guests and our colleagues with respect and work hard together to deliver the highest quality of service to all.

The Collective not only offers continuous career opportunities, but the tools, education, and benefits that foster fulfilling employment. To be successful with us, you need energy and the right attitude – all the rest we can teach.

Nếu bạn muốn có cơ hội thử sức trong ngành nhà hàng – khách sạn của mình (nhà hàng, quán bar & khách sạn) và muốn tham gia vào tập thể mà mọi người xem nhau như thành viên trong gia đình, đây là nơi dành cho bạn.

Đến với chúng tôi và bắt đầu hành trình của bạn…
    We are always on the lookout for:

  • Bartenders / Phục Vụ / Servers
  • Thu Ngân & Lễ Tân
  • Giám Sát / Trưởng Nhóm Bar / Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng
  • Quản Lý Nhà Hàng & Tổng Quản Lý

Bạn không tìm được chức vụ mà bạn muốn? Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp các ứng viên tiềm năng
Liên hệ với chúng tôi qua: hrm@eightfourcollective.com

hoặc ỨNG TUYỂN bên dưới để chúng ta có cơ hội gặp nhau.
(Yêu cầu: CV, hình ảnh, và Cover Letter)

APPLY